All in lubricants

          you’ll ever need

Widik AB representerar som generalagent flera välkända
varumärken som vi marknadsför & distribuerar på den nordiska marknaden.

Champion
Shell
Number 1
Americol