ORGINALPRODUKTER

De unika och originella egenskaperna hos produkterna från Petronas Selenia bevisas i deras C.T.R. (Contractual Technical Reference) ett typgodkännande som är unikt för varje produkt, som utfärdas på grundval av tester som utförs direkt av Fiat. Contractual Technical Reference certifierar det exklusiva typgodkännande för varje Petronas Selenia-produkt å Fiat Groups vägnar. För att garantera att du väljer produkter som har rekommenderats för ditt fordon, följ helt enkelt riktlinjerna i din bruksanvisning.

Överensstämmelse med servicescheman och användning av korrekta smörjmedel, vätskor och originalreservdelar gör att ditt fordons pålitlighet och säkerhet förlängs under en lång tid.